Sosyal Güvenlik, her vatandaşın doğumundan önce başlayıp ölümünden sonra da devam eden hak ve sorumluluklarını kapsamaktadır. Sağlık, emeklilik, çalışma riskleri, prim ödemeleri alanlarında tüm dünyada olduğu gibi anlaşılması oldukça zor ve karmaşık mevzuat düzenlemelerini içermektedir. Genel Sağlık Sigortasına geçilmesiyle de Sağlık Hizmet Sunucuları ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazanmıştır.

Bizler gerçek ve tüzel kişileri çok yakından ilgilendiren karmaşık ve dinamik mevzuat yapısı içerisinde çözüm ortağı olmak için yola çıkmış bulunuyoruz. Sosyal Güvenlik ve Medikal konularda işverenlere, sigortalılara ve sağlık hizmeti sunucularına danışmanlık, denetim ve eğitim alanlarında, özel sektör birikiminin yanı sıra kamu tecrübesi de olan alanında uzman ekibimiz ile hizmet vermekteyiz.

Misyonumuz: Sunduğumuz hizmetlerle, karmaşık ve sürekli değişen sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası konularında, kurum ve kişilere zamanında doğru bilgilerle destekleyerek oluşabilecek zararlarının önüne geçmek, sosyal güvenlik haklarından en üst düzeyde yararlanmaları için destek olmak suretiyle ülkemiz sosyal güvenlik sisteminin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır.