HASTANE FATURA İNCELEME

Fatura inceleme süreci

Sağlık hizmetinin sunulması sonrasında bu işlemlerin SGK ya fatura edilmesi ve ödeme süreçleri başlamaktadır. Yapılan işlemlere ait doğru kayıtlamanın yapılması, gerekli her türlü bilgi ve belgenin SGK ya sunulmasından ödemelerin yapılmasına kadar devam eden süreçlerin takip ve yönetimi.