01 Şubat 2017 tarihi itibariyle başlayan yeni istihdam teşviki 687 sayılı KHK ile İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17. madde eklenerek başlatılmıştır.

İşverenlerce 1 Şubat 2017 / 31 Aralık 2017 tarihleri arasında işe alınacak çalışanlar;

*Son üç aylık dönemde çalışmıyor olması (Sigorta, Bağ-Kur, Emekli Sandığı),

*İş-Kur’a kayıtlı aktif işsiz olması,

*İşyerinin Aralık 2016 ayında çalışan sayısına ek olarak istihdam edilmesi şartlarıyla Teşvik sistemine dahil edilebilecektir.

E-Bildirge sisteminde SGK tarafından açılacak “4447/ Geçici 17. Madde İşveren Desteği” menüsünden 1 Şubat 2017 sonrası işe alınan çalışanlar kontrol edilecek ve teşvik sistemine bu panelde onaylanarak dahil edilecektir.

Teşvik sistemine dahil edilecek çalışanların Aralık 2016 ayında çalışan sigortalı sayısına ilave alarak çalışma şartı her bildirge döneminde işverenlerce kontrol edilmelidir. İşverenlerin hatalı beyanı ile kazanmış olduğu teşvik tespit edildiğinde, yersiz prim gecikme zammıyla birlikte SGK tarafından tahsil edilecektir.

Alt işvereni olan ve alt işveren olarak çalışan işyerleri ana işveren ve diğer alt işverenlerle birlikte bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Alt işverenlerin teşvikten yararlanabileceği kişi sayısını belirleme görevi ana işverene verilmiştir.

2017 yılında tescil edilen işyerleri işe başlama tarihinden sonra üç dönem teşvikten yararlanamamaktadır. Üç dönem sonunda da teşvik tutarının yarısından yararlanma imkanı getirilmiştir. 

Sigorta primi teşvik tutarı kapsama alınan çalışanın beyan edildiği gün X 25,58 TL. olarak belirlenmiştir. Kişi başı azami 25,58 X 30 = 767,40 TL.dir.

687 sayılı KHK ile indirimli beyan için gerekli modül 18 Şubat 2017 tarihi itibariyle e-bildirge sistemine dahil edilmiştir.

sgk-genelgesi-2017-10.pdf