SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

SGK yapılan tüm sağlık ödemelerinin kurallarının yer aldığı ana temel mevzuat düzenlemesidir. Özellikle ekindeki liste ile ödenecek sağlık hizmetleri belirlenmektedir. 

 

SUT eki ödeme listesi

SUT eki listenin fiyatları SGK’nın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye, Sağlık ve Kalkınma bakanlıkları, Hazine Müsteşarlığı, üniversite sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularını temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından belirlenerek resmi gazetede yayınlanmaktadır. SGK’nın hangi sağlık hizmeti için ne kadar fiyat ödeyeceğini gösteren bir ödeme fiyat tarifesidir. Bu listeye girecek ve fiyat alacak olan muayene, ameliyat, ilaç, tıbbi malzeme vb. sağlık hizmetlerinin karar süreçleri belli prosedürlere tabi olmaktadır.

 

Dayanağı SUT olan her türlü SGK uygulamalarına ait süreçlerin yönetimi ile SUT listesinde yer alması istenen sağlık hizmetleri için başvuru dosyasının hazırlanması dahil diğer tüm süreçlerinin takip ve yönetimi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.