-Bilindiği gibi İşsizlik Sigortası Fonunda biriken primlerden işverenlere, asgari ücret desteği adı altında destek uygulanması 2018 yılı eylül ayında son bulmuştu.

-Asgari ücrete 2019 yılında yapılan %26’lık zam sonrası bir asgari ücretlinin işverene maliyeti 3.000 TL.yi aşmıştır. İşverenin maliyetleri karşılamak maksadıyla işçi çıkartmasının önüne geçmek amacıyla asgari ücret desteği, kuralları değiştirilerek 2019 yılı Ocak / Aralık dönemlerinde uygulanması için gerekli yasal düzenleme 30 Ocak 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

-Asgari ücret desteğinin yeni şartları ve destek tutarı 7162 sayılı kanunun 10 maddesinde detaylı olarak anlatılmıştır. Yeni yasanın çok önemli ve işverenlerin destekten yararlanmasını neredeyse imkansız hale getiren şartı ise “Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.” kuralıdır. İşveren 2018 yılında en az çalışan beyan ettiği dönemden fazla çalışan beyan ettiği aylarda söz konusu teşvikten faydalanacak, az çalışan beyan ederse faydalanamayacak demektir. Bir kişinin istihdamı dahi çok belirleyici olacaktır.

-Destekten yararlanmak isteyen işverenlerin 2018 yılı bildirimlerini kontrol ederek işe alma ve işten çıkartma süreçlerini bu bilgi ışığında yapmaları yerinde olacaktır.

 

Kanun Metni