TIBBİ MALZEME

Tıbbi malzeme ile ilgili mevzuat bilgilendirme ve danışma hizmeti.

 

 • SUT, Devletin sağlık ile ilgili sosyal politikalarının uygulamasına imkan veren, kılavuzluk eden, fiyatlandıran, düzenleyen ve diğer tüm uygulama detaylarını içeren mevzuat tebliğidir. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir.

 

 • SUT uyarınca Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedeller bildirilir.

 

 • SUT Kodu; Sağlık merkezlerinde verilen hizmetlerin ödeme esasları SUT kodları ile düzenlenmektedir. Bu nedenle sağlık hizmetinin karşılığı SUT kodunu, işlem puanları ve fiyatlandırmasını bilmek yapılan işlemleri bu kodlar doğrultusunda eksiksiz bildirmek ve fiyatlandırmak sağlık hizmet sunucularının olmazsa olmazıdır.
 • İmal ettiğiniz veya distribütörü olduğunuz ürünün SUT kodu olup olmadığının kontrolü,
 • Özellikle yüksek adetli ürünlerinizde TİTUBB sistemine SUT kodu ekleme ve güncelleme işlemleri,
 • Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında olan ancak Sut Kodları bulunmayan (SGK tarafından gerekli tanımlama yapılmayan) ürünlerin Sut kodlarının oluşturulması için ürünlerin müracaat dosyasının hazırlanması konularında uzman ekibimizden destek talep edebilirsiniz.

 

 • Öncelikle SGK kaydı yapılması istenen ürünlerin TİTUBB Belge ve Ürün kayıtlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir. SGK tarafından Sut kodları belirtilmiş, tanımlanmış ve geri ödeme kapsamında olan ürünlerin uygun Sut kodları ile eşleştirilmesi faturalandırma aşamasında herhangi bir maddi kayba uğramamak adına önemli olup, TİTUBB sisteminde de ürünlerin Sut kodu eşleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle bu kapsamdaki ürünlerin SGK kaydı durumu ihale komisyonları tarafından da ciddi anlamda önemsenmektedir.

 

 • Ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, basit sıhhi sarf ve iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemeleri tıbbi malzeme kapsamında değerlendirilir.

 

 

SUT KAPSAMI

 • Sağlık hizmeti sunucularına ait detaylar,
 • Sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve yükümlülükler,
 • Provizyon işlemleri,
 • Katılım payları,
 • İlave ücretler,
 • Sağlık raporlarının düzenlenmesi,
 • SGK Hekim Şifre işlemleri,
 • Tanı ve Tedavilere ait detaylar,
 • Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları,
 • Acil sağlık hizmetleri,
 • Bazı tetkik ve tedavi yöntemlerinin usul ve esasları,
 • Diş tedavileri,
 • Organ, doku ve kök hücre nakli tedavileri,
 • Finansmanı sağlanan kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri,
 • Yurt dışında tedavi,
 • Yol ve gündelik giderleri,
 • Refakatçi giderleri,
 • Cenaze nakil işlemleri,
 • Tıbbi malzeme temin esasları,
 • Tıbbi malzeme ödeme esasları,
 • İlaçlar,
 • Reçete ve sağlık raporu yazım ilkeleri,
 • Bazı özel hastalıklara ve ilaç kullanımına ilişkin düzenlemeler,
 • Yurt dışından ilaç getirilmesi,
 • İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması,
 • Eczanelerden ilaç temini,
 • Kan ve kan bileşenlerinin temini ve bedelinin ödenmesi,
 • Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilmesi ve hemofili hastalarının bildirim zorunluluğu,
 • Faturalandırma ve Ödeme,
 • MEDULA sistemi,
 • Sağlık kurum ve kuruluşları faturalarının düzenlenmesi,
 • Eczane faturalarının düzenlenmesi,
 • Optisyenlik müesseseleri faturalarının düzenlenmesi,
 • Ödeme işlemleri,