6111 Sayılı Kanun SGK Primi İstihdam Teşviki

6111 sayılı kanun teşviki Kazanç oranı en yüksek teşvik olmasına rağmen işverenlerin %95’i tarafından uygulanmamaktadır.

 

Neden uygulanmadığı ise; mevzuatının ve uygulamasının çok karmaşık olması, hata olasılığının yüksek olması, hata durumunda kaybedilen %5’lik hazine indirimi, süreklilik arz etmesi, SGK çalışanlarının yeterli bilgiye sahip olmaması, çok fazla iş gücü ve zamana ihtiyaç duyulması şeklinde açıklanabilir.

 

Uzman ekibizimz ve PROBOT yazılımımız sayesinde geçmiş beş yıl ve cari döenemde ödenen fazla primleri tespit ederek işyerlerinin tasarruf yapmasına katkı sunmaktayız…

 

Geçmiş dönem alacakları ile ilgili yürütülecek idari ve adli süreç hukuk birimimizce takip edilmektedir. Hukuk birimimizin İş Mahkemeleri, İstinaf ve Yargıtay nezdinde aldığı çok sayıda lehe kararlar bulunmaktadır… 

 

İşyerinizin prim teşvikinden azami ölçüde faydalanıp faydalanmadığını çek etmemiz için lütfen iletişime geçiniz…

 

Konuyla ilgili bilgi notu ve sunuma aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

Bilgi Notu.pdf

SGMD_Sunumu.pdf